Vinpearl Safari

Trang thông tin điện tử của Vinpearlland

Phú Quốc – trung tâm du lịch sinh thái

Ngày 17/9 tại đảo phú quốc diễn ra hội nghị thông qua đề án và đã được công nhận là đô thị đảo loại II và được thành lập thành phố ,tỉnh Qua nhiều cuộc đánh giá,chấm điểm loại đô thị đảo phú quốc đạt 80,3/100 điểm về các tiêu chí[…]

Scroll To Top